Nøgne Ø

Prosjektinfo

Kunde: Nøgne Ø
Status: Fullført

Kontakt oss Flere prosjekter

Nytt bryggeri for Nøgne Ø i Grimstad. Bryggeriet er knyttet til eksisterende lokaler i den gamle kraftstasjonen via en gangbro. Utfør som hovedentreprise i perioden januar til oktober 2016