Byggeprosess

Vi ønsker at du velger Metall Bygg som din samarbeidspartner så tidlig som mulig i byggeprosessen. Vår erfaring er at et tett samarbeid mellom entreprenør og byggherre gir deg et bygg som bedre tilfredsstiller dine behov og til en lavere pris. Stålbygg har svært stor fleksibilitet og en optimal løsning vil kunne gi vesentlige besparelser for deg som byggherre.

Prosjektutvikling

I denne fasen har vi fokus på å avdekke dine behov samt hvilke forutsetninger som skal ligge til grunn. Vi kan gi råd i forhold til hvilke løsninger som er optimale både relatert til kostnader og funksjon. Våre dyktige prosjektledere vil kunne illustrere ditt prosjekt på en svært god måte ved hjelp av moderne tegneverktøy.

Prosjektering

Nå starter den endelige prosjekteringen av ditt prosjekt. Dette utføres av erfarne samarbeidspartnere som deler vårt fokus på tids- og kostnadsbesparende løsninger. Vi tar ansvar for de nødvendige off. godkjenninger slik at alle formelle krav er oppfylt før oppstart på byggeplass.

Bygging

Grundig planlegging og gode løsninger sørger for at selve oppføringen av bygget gjennomføres på en rask og sikker måte. Fokus på HMS og kvalitetssikring gir deg som byggherre trygghet og forutsigbarhet. Vi overleverer bygget til avtalt tid og kostnad. Du vil motta dokumentasjon på alle materialer og installasjoner som gir grunnlag for vedlikehold og bruk av bygget.